...
Quark 10/2022 na eStore

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark sa jej autor profesor Karol Jesenák venuje problematike prachu. Okrem vysvetlenia zdravotných rizík prašného prostredia opisuje aj rôzne druhy a vlastnosti prachu, spôsoby, ako môžeme prašnosť znižovať a čo je už mimo našu kontrolu. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, s akým originálnym využitím nepoužívaných železničných tratí […]

Quark 9/2022 na eStore

V hlavnej téme septembrového čísla časopisu Quark paleontológ Andrej Čerňanský z Laboratória evolučnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK približuje vplyv klimatických zmien na prírodu a celý ekosystém a ilustruje to na živote teplomilných gekónov, ktorých skameneliny boli objavené na území Belgicka. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako prebieha moderný archeologický výskum pod vodou […]

...
Quark 8/2022 na eStore

Hlavnou témou augustového čísla časopisu Quark sú atraktívne, prírodou formované skalné mestá na území Slovenska. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako sa vďaka zbierkam Prírodovedného múzea SNM hľadajú dôvody vytrácania sa vzácneho motýľa jasoňa červenookého z pôvodných lokalít; ktoré druhy hada môžeme stretnúť v našej prírode a aké sú ich poznávacie znaky; či […]

...
Quark 7/2022 na eStore

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark približuje jej autorka Monika Huraiová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave islandský kalcit, ktorý od polovice 19. storočia výrazne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky a stál za významnými pokrokmi v kryštalografii, petrológii, optike aj organickej chémii. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú explózie z pohľadu fyziky […]

...
Quark 6/2022 na eStore

Hlavná téma júnového čísla časopisu Quark je venovaná Vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba, ktorý by mal začať pracovať v lete a má umožniť pozorovať kozmické objekty a deje relatívne krátko po veľkom tresku. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú mikroplasty, odkiaľ sa berú, kde všade sa už našli, aké riziká sa s nimi spájajú a […]

...
Quark 5/2022 na eStore

V hlavnej téme májového čísla časopisu Quark píšu Viktória Čabanová a Kristína Boršová z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave o hrozbe inváznych komárov a o tom, ako sa dá proti komárom bojovať. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú gudróny a ako sa odstraňujú environmentálne záťaže; kde všade nájdeme pôvodné označenia modrej farby; […]

...
Januárové číslo časopisu Quark na eStore

Hlavná téma januárového čísla časopisu Quark je venovaná histórii robotiky. Toto slovo totiž v januári oslavuje 80 rokov od svojho vzniku a slovo robot má dokonca storočnicu od celosvetovej scénickej premiéry.