Logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Decembrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V decembrovom čísle časopisu Quark si môžete prečítať hlavnú tému venovanú modrej farbe z pera profesora Karola Jesenáka. Dozviete sa v nej napríklad to, že mnohé národy kedysi nemali pomenovanie pre túto farbu. Modrý pigment sa získaval z minerálov alebo rastlín, hoci modré kvety sú v prírode v menšine. A syntetické farbivo známe ako berlínska modrá poznáme už 315 rokov.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dočítate aj o tom, s akou liečbou proti nebezpečnému bakteriálnemu kmeňu streptokokov GBS prichádzajú slovenskí vedci zo SAV a Univerzity Komenského; aká je charakteristika tiesňav a kaňonov v zmysle geomorfologickej terminológie zaužívanej u nás a aké sú podstatné rozdiely medzi nimi; čo možno navštíviť v Brne a ktoré populárno-vedecké centrá určite nevynechať. Viac z obsahu čísla…

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Novembrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme novembrového čísla časopisu Quark sa jej autor Martin Kundrát z košického laboratória PaleoBioImaging na UPJŠ zaoberá skúmaním objavených skamenelín archeopteryxov a najmä príbehom ôsmeho exemplára s prezývkou „Fantóm“.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, akú úlohu zohrávala konzumácia hmyzu vo výžive raných hominidov a ako o nej vieme; ako sa tvoria modely, na čo sa využívajú, ale aj ako vznikajú predpovede a čo všetko ovplyvňuje počasie; za ktoré zaujímavé práce boli udelené tohtoročné Ig Nobelove ceny. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Októbrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark si pripomíname storočie od objavu fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého. Ich relatívne moderné využitie predstavuje čistenie cirkulujúceho vzduchu vnútorných priestorov budov.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, čo je superpočítač, na čo sa využíva a ako v praxi funguje, či aké sú plány Slovenska v tejto oblasti; ako funguje vzdúvadlo a ako v ňom ušetriť vodu; ktoré hríby zaraďujeme do skupiny tzv. pravých hríbov, ľudovo nazývaných aj dubáky, a ktoré patria medzi vzácnejšie a zriedkavejšie. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Septembrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme septembrového čísla časopisu Quark si pripomíname niekoľko významných výročí spojených s americkými vesmírnymi vozidlami Space Shuttle, u nás známymi ako raketoplány.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, s ktorými mäsožravými rastlinami sa môžeme stretnúť v našej prírode a aká je ich stratégia lovu; čo skúma mikrobiálna genetika, ako funguje programovaná bunková smrť, hoci vedci doteraz nevedia, načo slúži, čo spôsobil objav nanotrubíc, či ako dlho prežije spóra v hibernovanom stave; či čo rozhodlo, že sa kolobežky stali populárnym dopravným prostriedkom. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Augustové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme augustového čísla časopisu Quark sa jej autor František Máliš z Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene zaoberá poklesom biodiverzity lesov Slovenska v čase globálnych zmien prostredia.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, aký je príbeh malého jaštera, ktorý sa stal na chvíľku dinosaurom, a prečo je dôležitý medziodborový prehľad; ako sa pomocou kryoelektrónovej mikroskopie vytvárajú obrázky biologických systémov s rozlíšením, ktoré bolo donedávna považované za nemožné; či akú podobu majú visuté mosty a pešie lávky súčasnosti. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Júlové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark pod názvom Cestovanie v čase sa môžete dočítať o tom, že síce ide o predstavu, ktorá zatiaľ patrí do ríše fantázie, ale pre teoretického fyzika Richarda Pinčáka z Ústavu experimentálnej fyziky SAV je to jeden z predmetov jeho bádania.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, ktorý produkt možno označiť za skutočne ekologický, či ako pri hľadaní ekologických riešení pomáhajú inovácie inšpirované prírodou; aké zaujímavé druhy denných motýľov žijú v nie veľmi známej doline Bystrička v Krivánskej Fatre; z akých pohnútok kedysi vznikali stavby umožňujúce výhľady do diaľky a čo odštartovalo modernú éru rozhľadní. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Júnové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma júnového čísla časopisu Quark je venovaná antuke. V článku profesora Karola Jesenáka z Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave sa dozviete, čo je antuka, aký je pôvod tohto slova, odkiaľ antuka pochádza, aký je rozdiel medzi červenou a zelenou antukou a čím sa okrem farby líšia, ale aj o tom, ako sa o ňu treba starať.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dočítate napríklad aj to, ako v rámci Akademického centra výskumu autizmu Lekárskej fakulty UK v Bratislave skúmajú súvis porúch autistického spektra s odtlačkami prstov; čo sú krvné zrazeniny, ako často sa vyskytujú a akú majú spojitosť s covidom-19 a vakcínami; kedy a ako sa začal vyvíjať koncept čísel, počítania a matematických konštrukcií a akou neštandardnou cestou prešli niektoré pre nás úplne prirodzené veci. Viac z obsahu čísla

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Májové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma májového čísla časopisu Quark je venovaná fyzike zemetrasení. V článku profesora Petra Mocza a jeho kolegov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV sa dozviete, prečo a ako sa tieto javy vyskytujú v určitých konkrétnych oblastiach.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dočítate napríklad aj to, ako dokážu ďatle tesať do tvrdých kmeňov stromov bez toho, aby si spôsobili zranenie, či by sme dokázali zo vzdialenosti 65 miliónov svetelných rokov vidieť dinosaury, či aké sú ciele novej slovenskej družice GRBAlpha zostavenej medzinárodným tímom. Viac z obsahu čísla.

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Aprílové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma aprílového čísla časopisu Quark je venovaná roveru NASA Perseverance, ktorý bude skúmať povrch Marsu a hľadať na ňom biostopy dokazujúce existenciu života na červenej planéte. V článku sa dozviete o tom, akými najmodernejšími technológiami je vybavené toto robotické vozidlo.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, ako objavili dobšináit, v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska, ako prebieha schvaľovací proces nových minerálov a ako sa tvoria nové názvy; ako vedci využívajú satelitné údaje na detekciu únikových bodov metánu, ktorého množstvo v atmosfére sa podľa meraní naďalej zvyšuje; či aký bol let prvého človeka do vesmíru, od ktorého tento mesiac uplynie presne 60 rokov, a čo mu predchádzalo.

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

X