Vyhľadať

Quark 5/2024 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme májového čísla časopisu Quark sa Andrej Čerňanský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zamýšľa nad tromi hlavnými otázkami: kedy, ako a kde sa začal život. Keďže mnohé aspekty vzniku života na Zemi nie sú doposiaľ úplne vyjasnené, autor v článku sumarizuje súčasné vedecké hypotézy.

V aktuálnom čísle sa dozviete aj o tom, čo je molekulárny vodík, aké účinky má na ľudský organizmus a aké sú možnosti jeho využitia v medicíne aj ďalších oblastiach; aké pravidlá, logistiku a dizajn si vyžadujú križovatky, ktoré patria medzi tie najimpozantnejšie či ako sa zrodili kruhové objazdy a semafory; aké skupiny podľa vzťahu ku konšpiračným príbehom je možné identifikovať v slovenskej online populácii. Viac z obsahu čísla…

Číslo si môžete kúpiť aj tu

Pokračovať v čítaní

Quark 4/2024 na eStore

Responsive image

Hlavná téma aprílového čísla časopisu Quark je venovaná polárnej žiare. Astrofotograf Tomáš Slovinský v nej približuje tento nádherný úkaz, ako aj šance a možnosti jeho pozorovania zo Slovenska.

V aktuálnom čísle sa dozviete aj o tom, prečo je internet v spojení s umelou inteligenciou dobrý sluha a zlý pán; ako vznikajú rašeliniská, čím sú špecifické a akú úlohu hrajú pri zmene klímy; aká je história dopingu a antidopingu v športe. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 3/2024 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark geologička Mária Bizubová približuje náplavové kužele, formy georeliéfu, ktoré využívajú takmer všetky sídla na úpätiach pohorí.

V aktuálnom čísle sa dozviete aj o tom, čo sú vedecké hračky, v čom sú výnimočné, na čo slúžia výstavy vedeckých hračiek a ktoré možno vidieť v súčasnosti; na čo sú chemikom názvy minerálov a prečo im nestačí ich názvoslovie; aké hrozby na nás striehnu na displejoch smartfónov a prečo je obzvlášť v nemocničnom prostredí dôležitá ich pravidelná dezinfekcia. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 2/2024 na eStore

Responsive image

Hlavná téma februárového čísla časopisu Quark je venovaná krehkej kráse motýlích krídel. V článku Miroslava Kulfana sa dočítate, ako príroda chráni zraniteľné druhy, koľko fyziky sa skrýva na krídlach motýľov a presvedčíte sa, že aj nenápadné ochranné sfarbenie môže byť krásne.

V aktuálnom čísle sa dozviete aj o tom, čo je nové vo výskume kliešťov a nimi prenášaných chorôb na Slovensku a prečo aj popularizácia môže byť skutočne veda; ako bol svet prepojený diaľnicami už v staroveku, ktoré z nich patrili medzi najvýznamnejšie a čím sa vyznačovali; alebo čo odlišuje hudbu od rachotu. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 1/2024 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme januárového vydania časopisu Quark tím vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave približuje neutríno, časticu umožňujúcu odhaliť procesy v hlbokom vesmíre, ako aj svoju účasť na významnom európskom projekte na detekciu neutrín.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako reaguje naša pokožka na slnečné žiarenie a ako sa chrániť pred jeho škodlivými účinkami; ako vznikali turistické útulne a na ktoré výnimočné stavby môžeme natrafiť u nás aj v zahraničí; ktoré dve zaujímavé a menej známe geolokality možno navštíviť v Bratislave a jej okolí. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Vybavenie objednávok začiatkom januára

Responsive image

Dovoľujeme si vám oznámiť, že všetky objednávky zrealizované na našom eStore po 15. decembri 2023 budú fyzicky vybavené začiatkom januára 2024. Napriek tomu môžete potešiť vašich blízkych darčekovým poukazom na predplatné časopisu Quark na rok 2024. Poukaz, ktorý sa dá vyplniť elektronicky a vytlačiť, nájdete tu. (Na správne zobrazenie diakritiky odporúčame poukaz uložiť a vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader.)

Pokračovať v čítaní

Quark 12/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme decembrového čísla časopisu Quark si profesor Karol Jesenák „posvietil“ na ohňostroje. Približuje v nej tieto hračky pre dospelých z rôznych pohľadov, pričom okrem historického kontextu sa zameriava aj na to, čo stojí za vizuálnymi a akustickými efektmi a aké sú menej známe riziká ohňostrojov.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo všetko sa skrýva za pojmom inteligencia, ako inteligencia ovplyvňuje životy ľudí, ako to vyzerá, keď sa spojí množstvo jednotlivcov s vyšším IQ a kedy môžeme považovať človeka za múdreho; čo je supravodivosť, aké je jej využitie v súčasnosti a prečo sa vedci usilujú o objav materiálu supravodivého pri izbovej teplote; aká je história vlekov a lanoviek, vďaka ktorým sa lyžovanie otvorilo masám. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 11/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme novembrového čísla časopisu Quark profesor Štefan Luby približuje nanomedicínu a jej míľniky. Bližšie sa venuje antibakteriálnym účinkom nanočastíc, cielenému dodávaniu liekov či vodíkovej terapii.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, prečo je už teraz dôležité zaoberať sa vesmírnym odpadom a s akou inovatívnou technológiou jeho odstraňovania, ale aj vykonávania servisu na obežných dráhach Zeme, prichádza slovenská iniciatíva Space scAvengers; akými vylepšeniami musela prejsť vrtuľa, aby pomohla lietadlám vzniesť sa do vzduchu a vydržať tam po celé hodiny; a či aj cintoríny, ktoré majú byť miestami večného spánku, podliehajú premenám vyplývajúcim z meniaceho sa okolitého sveta. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 10/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark Mária Bizubová pozýva na geologickú exkurziu po dekoračných kameňoch centra Bratislavy.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, aké sú pokroky v odhaľovaní plasticity ľudského mozgu, ako ho vieme trénovať a aký vplyv majú na našu mozgovú kondíciu životný štýl, strava, vek, prostredie či spoločensky aktívny život; aký je spôsob života modlivky a prečo je jej dravosť povestná; ako vznikajú meteorické roje, odkiaľ pochádzajú, prečo ich vedci skúmajú a akú úlohu pri tom zohráva kamerový systém AMOS, ktorý vyvinuli astronómovia z FMFI UK v Bratislave. Viac z obsahu čísla...

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 9/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme septembrového čísla časopisu Quark približujeme prelomový vynález kolesa, ktorý nemá svojho konkrétneho autora, nie je taký starý, ako by sa mohlo zdať, no pre človeka je nenahraditeľný a je stopercentne dielom ľudskej predstavivosti.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, aký je rozdiel medzi faktami a fikciou, ako ich rozlíšiť, prečo obe potrebujeme a či skutočne „pravda neexistuje, je relatívna“ alebo „niekde uprostred“; ktoré sú najviac využívané anorganické látky a ako možno vďaka satelitným mapám získať predstavu o ich ťažbe; alebo aké sú prínosy budovania ekoduktov najrôznejších tvarov a druhov. Viac z obsahu čísla…

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 8/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme augustového čísla časopisu Quark sa Eva Ivanišová zo SPU Nitra - Zelená univerzita venuje problematike akrylamidu v káve a faktorom ovplyvňujúcim jeho množstvo v kávových nápojoch.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú matematické prechádzky, ako vznikajú a prebiehajú, aké sú hlavné prínosy tejto aktivity a ako sa jej zúčastniť; ako interdisciplinárna spolupráca pomáha pri riešení problémov spojených s umelou inteligenciou (AI), napríklad rodových predsudkov v systémoch AI; alebo aká je „evolúcia“ chladenia a chladiarenskej dopravy, ktorá je nevyhnutná na prepravu potravín či liekov. Viac z obsahu čísla…

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 7/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave vysvetľuje vybrané vesmírne hoaxy a konšpiračné teórie.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čím sa toxikológia zaoberá, aké nové metódy testovania bezpečnosti chemických látok sa vyvíjajú a ako je to s používaním zvierat v experimentoch; ako nás niektoré živočíchy ešte vždy dokážu prekvapovať svojimi produktmi, pri výrobe ktorých využívajú „šitie“, „tkanie“ či „pletenie“; alebo prečo by sme mali botanické záhrady považovať za plnohodnotné vedecké pracoviská. Viac z obsahu čísla…

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 6/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme júnového čísla časopisu Quark Mária Bizubová približuje produkty chemických reakcií v prírode, ktoré sú viditeľné na mnohých miestach krajiny. Viaceré z nich sú z geologického a geomorfologického hľadiska zaujímavé.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo znamená čitateľská gramotnosť, ako sa mení v jednotlivých historických obdobiach, aká je jej úloha v súčasnosti a prečo ju treba rozvíjať; ako sa architektúra väzníc mení v čase podľa predstáv spoločnosti o zle a formách jeho potrestania; alebo aké poznatky o ranej evolúcii vtákov priniesol nález historicky prvého „antivtáka“, na ktorého objave sa zúčastnilo aj Slovensko. Viac z obsahu čísla…

Číslo si môžete kúpiť tu

Pokračovať v čítaní

Quark 5/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme májového čísla časopisu Quark sa Andrej Čerňanský z Prírodovedecká fakulta UK venuje vymieraniu druhov, ktoré prirodzene formovalo prírodu v našej geologickej minulosti. Pochopením tohto procesu a rozdielov medzi vymieraním a vyhubením máme šancu chrániť súčasnú biodiverzitu.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, prečo by vesmírny výťah predstavoval revolúciu vo vesmírnom priemysle a ako by prebiehala jeho realizácia; ako zabezpečiť rovnováhu medzi prísunom energie a jej spotrebou v našom tele a čo prispieva k prevencii nadváhy a obezity; alebo aké nepríjemné situácie môžu spôsobiť chyby umelej inteligencie.  Viac z obsahu čísla…

Pokračovať v čítaní

Quark 4/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme aprílového vydania časopisu Quark Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV opisuje príbeh technécia, málo známeho, no veľmi dôležitého prvku, ktorý pomáha lekárom ročne vyšetriť desiatky miliónov pacientov po celom svete.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo je spánok a ako si ho ľudia kedysi vysvetľovali, odkedy a ako ho vedci dokážu skúmať, prečo vznikajú poruchy spánku a čo s nami robia všadeprítomné moderné technológie; ktoré druhy ježov žijú v našej prírode a kde sa s nimi môžeme stretnúť, ako sa jež chráni pred predátormi a aký je jeho životný kolobeh; alebo čo všetko môže v prípade univerzít a vysokých škôl znamenať moderná architektúra. Viac z obsahu čísla…

Pokračovať v čítaní

Quark 3/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark sa dočítate o skupine žien pracujúcich na prelome 19. a 20. storočia na Harvardovom univerzitnom observatóriu, ktoré významne rozšírili naše poznatky v astronómii a stáli pri vzniku modernej astrofyziky.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ktoré z receptov na chudnutie treba brať s rezervou a prečo; ako fyziku loptových športov ovplyvňujú materiály, z ktorých sú lopty vyrobené, a ich povrchy; alebo aké sú rozdiely v zachytávaní a spracovávaní obrazu medzi ľudskými očami a digitálnou kamerou. Viac z obsahu čísla...

Pokračovať v čítaní

Quark 2/2023 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme februárového čísla časopisu Quark sa Marcela Bučeková z Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV venuje medu. Dozviete sa, odkiaľ med pochádza, aké má zloženie a aké druhy poznáme, ako tento veľakrát nedocenený poklad zabíja baktérie, kde nájdeme medové inšpirácie a čo je známka jeho kvality.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, kam až siahajú korene futbalu a podobných športov, z čoho sa vyrábali najstaršie známe lopty a aká je fyzika výkopu; čím sa zaoberá geoinformatika, ako sa popularizuje geografia a čo je úlohou skupiny Mladí vedci SAV; alebo prečo a ako dlho môžu niektoré minerály svietiť a ktoré látky zvyšujú pravdepodobnosť ich fluorescencie a fosforescencie. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 1/2023 na eStore

Responsive image

Januárová hlavná téma z pera Márie Bizubovej je venovaná horninovým podložiam hradov na Slovensku.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, prečo sa šport a veda výborne dopĺňajú a v čom je študijný program s názvom športová veda, ktorý v súčasnosti ponúkajú rôzne svetové univerzity, pokračovaním starogréckej tradície; ako sa v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sprístupňujú časopisy pre zrakovo znevýhodnených a čomu ďalšiemu sa venujú v tamojšej redakcii periodík; alebo aká je história vzniku ponorky, na akom princípe funguje a čo robí z výskumu morských hlbín dobrodružstvo aj pre súčasnú techniku. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 12/2022 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme decembrového čísla časopisu Quark profesor Štefan Luby približuje históriu nanovedy a nanotechnológií. Ich vývoj sa najviac odráža v nanoelektronike, nanomedicíne, v kozmetickom a potravinárskom priemysle či nanoetike.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, s akou unikátnou metódou hasenia požiaru v neprístupnom teréne prišli slovenskí hasiči a ktoré technologické inovácie pomáhajú pri hasení; za aké objavy vo fyzike, chémii a fyziológii alebo medicíne získali ocenenie tohtoroční laureáti Nobelových cien; alebo aké sú dôležité konštrukčné prvky moderných ľadoborcov a ktoré lode patria medzi tie najzaujímavejšie. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 11/2022 na eStore

Responsive image

Hlavná téma novembrového čísla časopisu Quark vyšla z pera astrofotografa Tomáša Slovinského. Popisuje v nej fotografickú expedíciu a neľahkú cestu za najlepšími zábermi hviezdnej nočnej oblohy. Oboznamuje nás s najväčšími teleskopmi sveta aj s nehostinnými podmienkami miest, na ktorých vznikajú tie najúchvatnejšie fotografie astronomických úkazov.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čomu všetkému sa v súčasnosti venujú jazykovedci, ako rýchlo sa mení slovenský jazyk a kde hľadať informácie o jeho používaní; aké stratégie prežitia sa vyvinuli viacerým druhom hmyzu, aby vedeli napodobniť svoje okolie alebo iný, zväčša jedovatý druh; alebo ako sa vyrába či premieňa elektrická energia z jednotlivých zdrojov a ktoré elektrárne patria medzi tie najväčšie a najvýkonnejšie na svete. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 10/2022 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark sa jej autor profesor Karol Jesenák venuje problematike prachu. Okrem vysvetlenia zdravotných rizík prašného prostredia opisuje aj rôzne druhy a vlastnosti prachu, spôsoby, ako môžeme prašnosť znižovať a čo je už mimo našu kontrolu.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, s akým originálnym využitím nepoužívaných železničných tratí prišli inovátori zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave; aké miesto v prírode majú drevokazné huby a ktoré druhy sú pre hubárov vyhľadávanými pochúťkami; alebo ako sa počasie podieľa na zmene farby lístia na jeseň a čo spôsobuje tzv. babie leto. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 9/2022 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme septembrového čísla časopisu Quark paleontológ Andrej Čerňanský z Laboratória evolučnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK približuje vplyv klimatických zmien na prírodu a celý ekosystém a ilustruje to na živote teplomilných gekónov, ktorých skameneliny boli objavené na území Belgicka.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako prebieha moderný archeologický výskum pod vodou a ktoré sú najvzácnejšie nálezy zo slovenských riek; ako algoritmy sociálnych médií prispievajú k online šíreniu nepravdivých informácií a ako regulovať veľké platformy; či aká je história visutej železnice v nemeckom Wuppertale a prečo sú závesné železnice jednou z možností riešenia preťaženej mestskej dopravy. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 8/2022 na eStore

Responsive image

Hlavnou témou augustového čísla časopisu Quark sú atraktívne, prírodou formované skalné mestá na území Slovenska.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako sa vďaka zbierkam Prírodovedného múzea SNM hľadajú dôvody vytrácania sa vzácneho motýľa jasoňa červenookého z pôvodných lokalít; ktoré druhy hada môžeme stretnúť v našej prírode a aké sú ich poznávacie znaky; či ako sa dá chrániť pred negatívnymi účinkami slnečného žiarenia. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 7/2022 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark približuje jej autorka Monika Huraiová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave islandský kalcit, ktorý od polovice 19. storočia výrazne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky a stál za významnými pokrokmi v kryštalografii, petrológii, optike aj organickej chémii.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú explózie z pohľadu fyziky a chémie, aké je ich využitie napríklad v automobiloch, pri stavbe ciest, demoláciách, ale aj pri zbraniach, špeciálne tzv. termobarických; ako zastaviť nárast existujúceho množstva nebezpečného kozmického odpadu a čo bude cieľom prvej vesmírnej misie na aktívne odstránenie odpadu z obežnej dráhy ESA ClearSpace-1; alebo aké druhy tunelov poznáme, ako vznikali vo svete aj na našom území a čo zabezpečujú v mestách. Viac z obsahu čísla… 

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 6/2022 na eStore

Responsive image

Hlavná téma júnového čísla časopisu Quark je venovaná Vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba, ktorý by mal začať pracovať v lete a má umožniť pozorovať kozmické objekty a deje relatívne krátko po veľkom tresku. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú mikroplasty, odkiaľ sa berú, kde všade sa už našli, aké riziká sa s nimi spájajú a čo s nimi robiť; aké etické dilemy vyvoláva využívanie nových technológií a ako ich riešiť; alebo ako prebiehalo testovanie Veľkého hadrónového urýchľovača po dlhej odstávke určenej na jeho modernizáciu a čomu sa vedci v CERN-e budú naďalej venovať.

Viac z obsahu čísla… 

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 5/2022 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme májového čísla časopisu Quark píšu Viktória Čabanová a Kristína Boršová z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave o hrozbe inváznych komárov a o tom, ako sa dá proti komárom bojovať.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú gudróny a ako sa odstraňujú environmentálne záťaže; kde všade nájdeme pôvodné označenia modrej farby; alebo čo všetko nám prezrádzajú tvory zachované v jantári.

Viac z obsahu čísla… 

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 4/2022 na eStore

Responsive image

Hlavná téma aprílového čísla Quarku je venovaná tajomným hĺbkam ukrytým pod hladinami tatranských plies. V článku Juraja Kapustu z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre sa dozviete o počiatkoch hĺbkových meraní, batymetrickom mapovaní plies, najnovších metódach výskumu a o tom, čo všetko odhaľujú moderné digitálne modely dna plies.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sa ukrýva v Globálnom depozite semien na Špicbergoch, koľko vzoriek v ňom pochádza zo Slovenska a ako prebieha ich vklad do trezoru; akým spôsobom sa mapujú jaskyne, aké metódy, postupy, prístroje a pomôcky mapovač používa a na čo mapy jaskýň slúžia; alebo ako vývoj dopravy sprevádzali aj mnohé nápady a vynálezy, ktoré sa napokon neujali, no nemusia preto upadnúť do zabudnutia. Viac z obsahu čísla… 

Zakúpenie tohto čísla tu

Pokračovať v čítaní

Quark 3/2022 na eStore

Responsive image

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark z pera Petra Poliaka si môžete prečítať o meteoritoch, ktoré dopadli na zemský povrch, prinášajúc nám dôležité informácie o dávnej minulosti vesmíru. Zároveň vedcom pomáhajú odhaľovať udalosti z obdobia tvorby našej slnečnej sústavy.
V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, prečo vlastne vtáky spievajú a aký vplyv má ich spev na náš život; aké témy prináša knižná novinka 10-10-10 s podtitulom 10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev, o ktorej sme sa rozprávali s jej autorkou Andreou Settey Hajdúchovou; alebo čo zostáva v krajinách, ktoré hostili svetové výstavy Expo. Viac z obsahu čísla…

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Quark 2/2022 na eStore

Responsive image

Hlavná téma februárového čísla časopisu Quark je venovaná vzniku a vývoju kalendárov. Plynutie času a striedanie prírodných cyklov ľudí odjakživa fascinovali, a tak sú v rôznych druhoch kalendárov zachytené prapôvodné rytmy života celých civilizácií

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo nám príroda dovolí vypočítať, ale aj čo sa nebude dať efektívne vypočítať ani na počítačoch, ktoré ešte nemáme; aké tajomstvá ukrýva nový koronavírus, ako fungujú protilátky, čo je bunková imunita a prečo je taká dôležitá, alebo ako vedci objasňujú superrezistenciu; aké podmienky panovali pred asi 10 miliónmi rokov v oblasti Mlynskej doliny v Bratislave, kde boli skúmané sedimenty Panónskeho jazera. Viac z obsahu čísla…

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Quark 1/2022 na eStore

Responsive image

Hlavnou témou januárového čísla časopisu Quark sú sliny. V príspevku Kataríny Janšákovej z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa o týchto nenápadných telesných tekutinách dozviete veľa zaujímavých informácií. Napríklad to, že denne sa nám môže vytvoriť až 1,5 litra slín, ktoré obsahujú z 98 % vodu. Zabezpečujú pre nás množstvo funkcií a v budúcnosti by mohli dopĺňať a uľahčovať diagnostiku nášho zdravotného stavu.

V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo je molekulárna gastronómia, aký je pozitívny pohľad na starnutie a čo všetko sa skrýva za obyčajným sušením. Viac z obsahu čísla…

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Decembrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V decembrovom čísle časopisu Quark si môžete prečítať hlavnú tému venovanú modrej farbe z pera profesora Karola Jesenáka. Dozviete sa v nej napríklad to, že mnohé národy kedysi nemali pomenovanie pre túto farbu. Modrý pigment sa získaval z minerálov alebo rastlín, hoci modré kvety sú v prírode v menšine. A syntetické farbivo známe ako berlínska modrá poznáme už 315 rokov.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dočítate aj o tom, s akou liečbou proti nebezpečnému bakteriálnemu kmeňu streptokokov GBS prichádzajú slovenskí vedci zo SAV a Univerzity Komenského; aká je charakteristika tiesňav a kaňonov v zmysle geomorfologickej terminológie zaužívanej u nás a aké sú podstatné rozdiely medzi nimi; čo možno navštíviť v Brne a ktoré populárno-vedecké centrá určite nevynechať. Viac z obsahu čísla…

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Novembrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme novembrového čísla časopisu Quark sa jej autor Martin Kundrát z košického laboratória PaleoBioImaging na UPJŠ zaoberá skúmaním objavených skamenelín archeopteryxov a najmä príbehom ôsmeho exemplára s prezývkou „Fantóm“.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, akú úlohu zohrávala konzumácia hmyzu vo výžive raných hominidov a ako o nej vieme; ako sa tvoria modely, na čo sa využívajú, ale aj ako vznikajú predpovede a čo všetko ovplyvňuje počasie; za ktoré zaujímavé práce boli udelené tohtoročné Ig Nobelove ceny. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Októbrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark si pripomíname storočie od objavu fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého. Ich relatívne moderné využitie predstavuje čistenie cirkulujúceho vzduchu vnútorných priestorov budov.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, čo je superpočítač, na čo sa využíva a ako v praxi funguje, či aké sú plány Slovenska v tejto oblasti; ako funguje vzdúvadlo a ako v ňom ušetriť vodu; ktoré hríby zaraďujeme do skupiny tzv. pravých hríbov, ľudovo nazývaných aj dubáky, a ktoré patria medzi vzácnejšie a zriedkavejšie. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Septembrové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme septembrového čísla časopisu Quark si pripomíname niekoľko významných výročí spojených s americkými vesmírnymi vozidlami Space Shuttle, u nás známymi ako raketoplány.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, s ktorými mäsožravými rastlinami sa môžeme stretnúť v našej prírode a aká je ich stratégia lovu; čo skúma mikrobiálna genetika, ako funguje programovaná bunková smrť, hoci vedci doteraz nevedia, načo slúži, čo spôsobil objav nanotrubíc, či ako dlho prežije spóra v hibernovanom stave; či čo rozhodlo, že sa kolobežky stali populárnym dopravným prostriedkom. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Augustové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme augustového čísla časopisu Quark sa jej autor František Máliš z Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene zaoberá poklesom biodiverzity lesov Slovenska v čase globálnych zmien prostredia.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, aký je príbeh malého jaštera, ktorý sa stal na chvíľku dinosaurom, a prečo je dôležitý medziodborový prehľad; ako sa pomocou kryoelektrónovej mikroskopie vytvárajú obrázky biologických systémov s rozlíšením, ktoré bolo donedávna považované za nemožné; či akú podobu majú visuté mosty a pešie lávky súčasnosti. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Júlové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark pod názvom Cestovanie v čase sa môžete dočítať o tom, že síce ide o predstavu, ktorá zatiaľ patrí do ríše fantázie, ale pre teoretického fyzika Richarda Pinčáka z Ústavu experimentálnej fyziky SAV je to jeden z predmetov jeho bádania.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, ktorý produkt možno označiť za skutočne ekologický, či ako pri hľadaní ekologických riešení pomáhajú inovácie inšpirované prírodou; aké zaujímavé druhy denných motýľov žijú v nie veľmi známej doline Bystrička v Krivánskej Fatre; z akých pohnútok kedysi vznikali stavby umožňujúce výhľady do diaľky a čo odštartovalo modernú éru rozhľadní. Viac z obsahu čísla...

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Júnové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma júnového čísla časopisu Quark je venovaná antuke. V článku profesora Karola Jesenáka z Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave sa dozviete, čo je antuka, aký je pôvod tohto slova, odkiaľ antuka pochádza, aký je rozdiel medzi červenou a zelenou antukou a čím sa okrem farby líšia, ale aj o tom, ako sa o ňu treba starať.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dočítate napríklad aj to, ako v rámci Akademického centra výskumu autizmu Lekárskej fakulty UK v Bratislave skúmajú súvis porúch autistického spektra s odtlačkami prstov; čo sú krvné zrazeniny, ako často sa vyskytujú a akú majú spojitosť s covidom-19 a vakcínami; kedy a ako sa začal vyvíjať koncept čísel, počítania a matematických konštrukcií a akou neštandardnou cestou prešli niektoré pre nás úplne prirodzené veci. Viac z obsahu čísla

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Májové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma májového čísla časopisu Quark je venovaná fyzike zemetrasení. V článku profesora Petra Mocza a jeho kolegov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV sa dozviete, prečo a ako sa tieto javy vyskytujú v určitých konkrétnych oblastiach.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dočítate napríklad aj to, ako dokážu ďatle tesať do tvrdých kmeňov stromov bez toho, aby si spôsobili zranenie, či by sme dokázali zo vzdialenosti 65 miliónov svetelných rokov vidieť dinosaury, či aké sú ciele novej slovenskej družice GRBAlpha zostavenej medzinárodným tímom. Viac z obsahu čísla.

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Aprílové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma aprílového čísla časopisu Quark je venovaná roveru NASA Perseverance, ktorý bude skúmať povrch Marsu a hľadať na ňom biostopy dokazujúce existenciu života na červenej planéte. V článku sa dozviete o tom, akými najmodernejšími technológiami je vybavené toto robotické vozidlo.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, ako objavili dobšináit, v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska, ako prebieha schvaľovací proces nových minerálov a ako sa tvoria nové názvy; ako vedci využívajú satelitné údaje na detekciu únikových bodov metánu, ktorého množstvo v atmosfére sa podľa meraní naďalej zvyšuje; či aký bol let prvého človeka do vesmíru, od ktorého tento mesiac uplynie presne 60 rokov, a čo mu predchádzalo.

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Marcové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma marcového čísla časopisu Quark je venovaná satelitným pozorovaniam topenia sa ľadu po celom svete, ktorého ústup má zásadný význam v miestnom aj globálnom meradle.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, aký bol príbeh dvoch vedkýň, ktoré sa za svoj výskum tzv. genetických nožníc podelili o minuloročnú Nobelovu cenu za chémiu, čo sa za ich objavom skrýva, ako k nemu prišlo a prečo je taký dôležitý; čomu sa venuje analytická chémia, aké sú jej najpoužívanejšie metódy a prístroje a kde v praxi sa najčastejšie využíva; aké zvláštne vlastnosti majú kliešte z rodu Dermacentor žijúce na Slovensku a ktorých pôvodcov ochorení prenášajú; čo je to zodiakálne svetlo a ako ho môžeme na nočnej oblohe pozorovať; či čo sú momky a ako sa do slovenčiny zaraďujú nové slová.

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Februárové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma februárového čísla časopisu Quark je venovaná všetkým vakcínam, ktoré ľudstvo ochraňujú pred nebezpečnými infekciami. Norbert Žilka, riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave, v článku približuje históriu vzniku vakcín, vysvetľuje dôležitosť bezpečného očkovania a kolektívnej imunity a dopĺňa aj informácie o inovatívnych prístupoch k vakcínam budúcnosti. 

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, ako sa náš najstarší známy glóbus dostal z Amsterdamu do zbierok Podunajského múzea v Komárne, ako a či zaslúžene získal grafén nevídanú pozornosť, ktoré nepôvodné rastliny sa u nás považujú za najvýznamnejší faktor ohrozujúci biodiverzitu, či sa pravekí ľudia vydávali na plavby za obzor aj zámerne, kde vzniká najväčší a najvyspelejší podmorský výskumný habitat, či ako slovenskí vedci modelujú svetelné znečistenie.

Zakúpenie elektronickej verzie tu!

Pokračovať v čítaní

Januárové číslo časopisu Quark na eStore

Responsive image

Hlavná téma januárového čísla časopisu Quark je venovaná histórii robotiky. Toto slovo totiž v januári oslavuje 80 rokov od svojho vzniku a slovo robot má dokonca storočnicu od celosvetovej scénickej premiéry.

V aktuálnom čísle sa okrem iného dozviete napríklad aj to, vďaka čomu a kedy sa môžeme na ľade šmýkať, s akou novinkou v oblasti diagnostiky niektorých ochorení tráviacej sústavy prišli slovenskí odborníci, kde sa v zime v prírode ukrývajú niektoré naše zvieratá, aké nerozlúštené hádanky majú pred sebou vedci skúmajúci ľudský mozog, ako pozorovanie jednej kométy prinieslo celosvetovú slávu astrofotografovi Tomášovi Slovinskému, či kde sa okrem medicíny využíva počítačová tomografia.

Pokračovať v čítaní

Decembrové číslo časopisu Quark v eStore

Responsive image

Od decembra si môžete časopis Quark – magazín o vede a technike pohodlne objednať cez náš nový eStore. V ponuke nájdete nielen rôzne druhy predplatného podľa vášho výberu a prístup k celému archívu od roku 1995, ale máte možnosť objednať si aj jednotlivo staršie čísla časopisu, ktoré ste si v minulosti nestihli kúpiť a ich obsah vás zaujíma.

Pokračovať v čítaní

Získajte zaujímavé publikácie za skvelé ceny!

Responsive image

Stále máte možnosť využiť našu mimoriadnu akciu na kúpu vedecko-popularizačných publikácií s výraznou zľavou. ...

Pokračovať v čítaní

X

Vážení zákazníci, od 30. júna 2023 (vrátane) bude z dôvodu prechodu na novú platobnú bránu dočasne nedostupná možnosť platby kartou online.

Naďalej však bude možná priama platba na bankový účet, prípadne osobne v budove CVTI SR, vo vedeckej knižnici na 1. poschodí v rámci prevádzkových hodín.

Za toto obmedzenie sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Opätovnú dostupnosť možnosti platby kartou online na našom eStore predpokladáme od 14.07.2023.