Registrácia

  • Minimálna dĺžka hesla je 8 znakov.
    Heslo musí mať minimálnu zložitosť Stredná.
    Indikátor zložitosti hesla.