...
Quark 3/2023 na eStore

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark sa dočítate o skupine žien pracujúcich na prelome 19. a 20. storočia na Harvardovom univerzitnom observatóriu, ktoré významne rozšírili naše poznatky v astronómii a stáli pri vzniku modernej astrofyziky. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ktoré z receptov na chudnutie treba brať s rezervou a prečo; ako fyziku loptových […]

...
Quark 2/2023 na eStore

V hlavnej téme februárového čísla časopisu Quark sa Marcela Bučeková z Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV venuje medu. Dozviete sa, odkiaľ med pochádza, aké má zloženie a aké druhy poznáme, ako tento veľakrát nedocenený poklad zabíja baktérie, kde nájdeme medové inšpirácie a čo je známka jeho kvality. V aktuálnom čísle sa […]

...
Quark 1/2023 na eStore

Januárová hlavná téma z pera Márie Bizubovej je venovaná horninovým podložiam hradov na Slovensku. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, prečo sa šport a veda výborne dopĺňajú a v čom je študijný program s názvom športová veda, ktorý v súčasnosti ponúkajú rôzne svetové univerzity, pokračovaním starogréckej tradície; ako sa v Slovenskej knižnici pre […]

...
Quark 12/2022 na eStore

V hlavnej téme decembrového čísla časopisu Quark profesor Štefan Luby približuje históriu nanovedy a nanotechnológií. Ich vývoj sa najviac odráža v nanoelektronike, nanomedicíne, v kozmetickom a potravinárskom priemysle či nanoetike. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, s akou unikátnou metódou hasenia požiaru v neprístupnom teréne prišli slovenskí hasiči a ktoré technologické inovácie pomáhajú […]

...
Quark 11/2022 na eStore

Hlavná téma novembrového čísla časopisu Quark vyšla z pera astrofotografa Tomáša Slovinského. Popisuje v nej fotografickú expedíciu a neľahkú cestu za najlepšími zábermi hviezdnej nočnej oblohy. Oboznamuje nás s najväčšími teleskopmi sveta aj s nehostinnými podmienkami miest, na ktorých vznikajú tie najúchvatnejšie fotografie astronomických úkazov. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čomu všetkému […]

...
Quark 10/2022 na eStore

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark sa jej autor profesor Karol Jesenák venuje problematike prachu. Okrem vysvetlenia zdravotných rizík prašného prostredia opisuje aj rôzne druhy a vlastnosti prachu, spôsoby, ako môžeme prašnosť znižovať a čo je už mimo našu kontrolu. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, s akým originálnym využitím nepoužívaných železničných tratí […]

Quark 9/2022 na eStore

V hlavnej téme septembrového čísla časopisu Quark paleontológ Andrej Čerňanský z Laboratória evolučnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK približuje vplyv klimatických zmien na prírodu a celý ekosystém a ilustruje to na živote teplomilných gekónov, ktorých skameneliny boli objavené na území Belgicka. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako prebieha moderný archeologický výskum pod vodou […]

...
Quark 8/2022 na eStore

Hlavnou témou augustového čísla časopisu Quark sú atraktívne, prírodou formované skalné mestá na území Slovenska. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, ako sa vďaka zbierkam Prírodovedného múzea SNM hľadajú dôvody vytrácania sa vzácneho motýľa jasoňa červenookého z pôvodných lokalít; ktoré druhy hada môžeme stretnúť v našej prírode a aké sú ich poznávacie znaky; či […]

...
Quark 7/2022 na eStore

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark približuje jej autorka Monika Huraiová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave islandský kalcit, ktorý od polovice 19. storočia výrazne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky a stál za významnými pokrokmi v kryštalografii, petrológii, optike aj organickej chémii. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú explózie z pohľadu fyziky […]

...
Quark 6/2022 na eStore

Hlavná téma júnového čísla časopisu Quark je venovaná Vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba, ktorý by mal začať pracovať v lete a má umožniť pozorovať kozmické objekty a deje relatívne krátko po veľkom tresku. V aktuálnom čísle sa dočítate aj o tom, čo sú mikroplasty, odkiaľ sa berú, kde všade sa už našli, aké riziká sa s nimi spájajú a […]