Logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Naša príroda v kocke

4,90 (s DPH)

Naša dnešná flóra a fauna Slovenska je predovšetkým výsledkom zložitého klimatického vývoja tohto územia v dávnej minulosti. V štvrtohorách sa podnebie na Slovensku niekoľkokrát menilo, čo malo vplyv na druhové zloženie fauny a flóry. Niektoré druhy sa zachovali dodnes, iné vyhynuli. Na malom kúsku Zeme máme okrem mora prakticky všetky typy ekosystémov – nížiny, pahorkatiny, hory, ale aj veľhory v podobe Vysokých Tatier so skalnatými štítmi a ľadovcovými plesami. Pestrosť biotopov podmieňuje následne aj rozmanitosť rastlín a živočíchov, ktorá vyplýva z lokalizácie Slovenska v samom srdci európskeho kontinentu, ako aj z vývoja, ktorý pozorujeme po tisícročia.

Kategória
X