Logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ročné predplatné časopisu ITlib: 4 čísla

12,00 (s DPH)

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.

Časopis je štvrťročník, ktorý vychádza v mesiacoch: marec, jún, september, december.

Vydavateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A , 811 04 Bratislava

Kategória Tag
X